Національне правління ELSA Ukraine 2017/2018 оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад

Національне правління ELSA Ukraine 2017/2018 оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад:

1. Deputy Treasurer
Cкарбник – це єдиний член правління в обов’язки якого входять питання фінансового менеджменту та обліку. Об’єктивний розподіл наявних ресурсів, знаходження шляхів додаткового фінансування, фінансове планування, облік та звітність все це є обов’язками Скарбника. Скарбник також здійснює контроль за фінансовою стабільністю локальних осередків та постійно перебуває у контакті з Міжнародним Правлінням.

2. Deputy Vice President for Academic Activities
Віце-президент з Академічної діяльності відповідає за загальне планування, координацію і контроль за напрямком академічної діяльності. Це включає в себе координацію проектів в сфері правових публікацій, правових дебатів та заходів, спрямованих на отримання учасниками практичних навичок.

3. Deputy Vice President for Moot Court Competition
Віце-президент з Судових Змагань відповідає за загальну координацію проведення змагань в мережі ELSA Ukraine, розповсюдження інформації про судові змагання ELSA, поширення знань про судові змагання та їх організацію серед локальних офіцерів, а також забезпечення інформаційної та іншої підтримки команд-учасниць міжнародних судових змагань ELSA.

4. Director for Public Relations
До обов’язків Директора з Public Relations входить підвищення іміджу ELSA Ukraine серед інших організацій студентів-правників, а також налагодження необхідних контактів із цільовою аудиторією. Крім цього, ця особа відповідальна за дотримання корпоративного стил та побудову відносин зі ЗМІ.

5. Director for Graphic Design
Директор із графічного дизайну відповідальний за розробку маркетингових матеріалів для національних статутних заходів ELSA Ukraine, оформленні промоційних матеріалів ELSA Ukraine, а також оформленні роздаткових матеріалів для цих заходів.

6. Assistant for External Relations
Асистент із зовнішніх відносин відповідальний за допомогу Президентові ELSA Ukraine у здійсненні контактування третіх осіб, підготовці звернень та відповідей на звернення до потенційних партнерів та спонсорів, здійснення навчання локальних офіцерів сфери зовнішніх відносин спільно із Президентом ELSA Ukraine.

7. Assistant for Grants
До сфери відповідальності Асистента з грантів належить пошук можливих для ELSA Ukraine грантових програм, написання відповідних грантових заявок, проведення навчання для офіцерів локальних правлінь у сфері пошуку та написання грантів. Крім цього, до обов’язків Асистента з грантів буде належати робота із краудфаундинговою платформою.

8. Assistant for Trainings
Асистент з Тренінгів відповідальний за сприяння у проведені тренінгів у локальних осередках та пошуку тренерів як всередині мережі ELSA, так і поза нею. Також, до кола його обов’язків входитиме створення бази потенційних тренерів.

9. Assistant for Alumni
До кола обов’язків Асистента з Alumni входитиме пошук та встановлення контактів з Alumni, повідомлення про події в мережі ELSA Ukraine та ELSA International та ведення групи на Facebookз Alumni.

10. Assistant for Informational Technologies 
До обов’язків Асистента з ІТ входить підтримання сайту ELSA Ukraine, а також наповнення і оновлення інформації на ній, робота із офіцерами сфери маркетингу щодо збільшення охоплюваності сайту та його популяризації.

11. Assistant for Negotiation Competition
Асистент із змагань з переговорів повинен сприяти поширенню цього виду заходів мережі ELSA на національному рівні, допомагати в організації такого типу змагань та локальному та національному рівнях.

12. Assistant for ELSA Day
До обов’язків Асистента із ELSA Day входитиме розробка концепції організації цього заходу в мережі ELSA Ukraine, комунікація із членами локальних правлінь щодо її якісної імплементації та звітування перед міжнародним правлінням.

13. Assistant for Institutional visits
Асистент з Інституційних візитів несе обов’язки щодо організації інституційних візитів в державні установи та юридичні фірми, пошуку відповідних установ та фірм для проведення візитів та допомоги локальним осередкам в організації інституційних візитів.

14. Assistant for International Focus Program
Асистент з Міжнародної фокусної програми відповідальний за популяризацію міжнародної фокусної програми шляхом сприяння організації заходів на тему цієї програми, а саме: “Екологічне право” та координування локальних офіцерів задля якісної організації заходів у межах IFP.

15. Assistant for Summer ELSA Law Schools
Асистент з Літніх правових шкіл відповідальний за популяризацію Правових шкіл ELSA Ukraine шляхом залучення локальних осередків до їх організації, координацію локальних офіцерів стосовно підготовки та проведення Правових шкіл.

16. Assistant for Student Hunting
До обов’язків Assistant for Student Hunting входить проведення презентацій STEP та залучення потенційних участників Програми обміну міжнародними студентськими стажуваннями.

17. Assistant for National Traineeships
До сфери діяльності Асистента з Національних стажувань входить координація діяльності локальних осередків ELSA Ukraine у сфері національних стажувань.
Для участі в конкурсі на вказані посади просимо до 23:59 04 червня 2017 року надіслати на пошту secgen.elsaukraine@gmail.com наступні документи українською або англійською мовами:
– Мотиваційний лист
– Особисте резюме
– Резюме досягнень в ELSA 
Крім цього, необхідною умовою успішного відбору є проходження співбесіди, про яку Вам заздалегідь повідомить уповноважена особа.

Бажаємо успіхів!

#ELSAUkraine #NBlife